Special Feature
See All News
नवी दिल्ली : दुकाने आणि मॉलमध्ये आता लवकरच ‘इंडिया साइझ’चे म्हणजेच भारतीय लोकांच्या शारीरिक ठेवणीनुसार त्या मापांचे कपडे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत ...
ठाणे : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला घोडबंदर किल्ला संगोपनार्थ मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेकडे सोपवण्यात आला आहे ...

जेव्हा आपल्याला वाटते, की आपण सगळे जाणतो, त्या वेळी शिकण्याची प्रक्रिया थांबते. - डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
More Stories...
‘करू या देशाटन’ सदराच्या गेल्या दोन भागांत आपण कोल्हापूर शहरातील पर्यटनस्थळांची माहिती घेतली. कोल्हापूरच्या जवळ असणाऱ्या पन्हाळा, जोतिबा ...
कोल्हापूरला १४ विद्या, ६४ कलांचे माहेरघर समजले जाते. याची साक्ष पटविणाऱ्या विविध पर्यटनस्थळांची माहिती ‘करू या देशाटन’च्या आजच्या भागात घेऊ या ...

काम मनापासून करा. कारण तेच नेहमी आपल्या पाठीशी उभे असते. - जे. आर. डी. टाटा
More Stories...
‘कोर्टाची पायरी कधी चढू नये,’ असे म्हणतात; पण कायद्याविषयी सज्ञान असणे आताच्या काळात आवश्यक आहे. आपल्या रोजच्या जीवनातील शिक्षण, जमीन ...

App available for download
Search for "Bytes of India" in Google Play & App Store
We do not sell or share your e-mail address

Select Language
Share Link