Next
टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी
BOI
Saturday, July 28, 2018 | 03:45 PM
15 0 0
Share this article:

समृद्धीची वाट’ सदराच्या मागील भागात आपण मेडिक्लेम पॉलिसी व फ्लोटर प्लॅन याबाबतची माहिती घेतली. आज आपण टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीबाबत माहिती घेऊ.
............

श्री. प्रधान हे मध्यमवर्गीय गृहस्थ असून, त्यांनी तीन लाख रुपये कव्हर असलेली मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली होती आणि वैद्यकीय खर्चाबाबत ते काहीसे निश्चिंत होते; मात्र नुकताच त्यांना दुर्दैवाने पॅरालिसिसचा अॅटॅक आल्याने सुमारे एक महिना हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागले. सहा लाख रुपये खर्च आला. त्यांच्या मेडिक्लेम पॉलिसीमुळे त्यांना जवळपास तीन लाखांपर्यंत रीएंबर्समेंट मिळाली; मात्र हॉस्पिटलचा खर्च भागविण्यासाठी सौ. प्रधान यांना मुलाच्या शिक्षणासाठी ठेवलेली पाच लाखांची बँकेतील ठेव पावती मुदतपूर्व मोडावी लागली. आता मुलाच्या शिक्षणासाठी तजवीज कशी करायची, याची काळजी प्रधान कुटुंबाला पडली आहे. प्रधान यांनी पाच लाख रुपये कव्हर असणारी टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी वेळीच घेतली असती तर हा प्रश्न उद्भवला नसता. बहुतेकांना टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीबाबत फारशी माहिती नसते. कित्येकांना तर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी उपलब्ध आहे, याचीही माहिती नसते. मागील लेखात आपण मेडिक्लेम पॉलिसी व फ्लोटर प्लॅन याबाबतची माहिती घेतली. आज आपण टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीबाबत माहिती घेऊ.

टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी थ्रीशोल्ड लिमिटच्या स्वरूपात दिली जाते. या लिमिटला बेस लिमिट असेही म्हणतात. थ्रीशोल्ड अथवा बेस लिमिट याचा अर्थ असा, की या मर्यादेपर्यंतचा खर्च पॉलिसीधारक स्वत: करणार आहे किंवा त्याला त्याच्याकडे सध्या असलेल्या मेडिक्लेम किंवा फ्लोटर पॉलिसीमुळे रीएंबर्समेंट मिळणार आहे. याचाच अर्थ असा, की पॉलिसीधारकाचा हॉस्पिटलचा खर्च बेस लिमिटपेक्षा जास्त झाला, तर बेस लिमिटपर्यंतच्या खर्चाची रीएंबर्समेंट पॉलिसीधारकाला त्याच्याकडे सध्या असलेल्या मेडिक्लेम किंवा फ्लोटर पॉलिसी देणाऱ्या इन्शुरन्स कंपनीकडून क्लेम दाखल करून घेता येईल. त्यावरील खर्चाची रीएंबर्समेंट टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी असलेल्या इन्शुरन्स कंपनीकडून क्लेम दाखल करून घेता येते. अशी मिळणारी रीएंबर्समेंट बेस लिमिटच्या पुढील खर्च व टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीचे कव्हर या दोन्हींतील कमी असणाऱ्या रकमेइतकी असते. वरील उदाहरणातील श्री. प्रधान यांच्या बाबतीत, त्यांनी पाच लाखांची टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली असती, तर त्यांना बेस पॉलिसीच्या मिळालेल्या क्लेमव्यतिरिक्तची रक्कम टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीच्या क्लेममुळे मिळाली असती. म्हणजे त्यांना उर्वरित तीन लाख रुपये मिळाले असते; मात्र त्यांचा खर्च १० लाख रुपये इतका झाला असता, तर उर्वरित सात लाख न मिळता पाच लाख (कव्हरइतकी) रुपयांची रक्कम क्लेम स्वरूपात मिळाली असती. थोडक्यात, त्यांना मुलाच्या शिक्षणासाठी ठेवलेली ठेव पावती मुदतपूर्व मोडावी लागली नसती.

आता आपण टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी कशी घेता येते व ती कशी फायदेशीर असते, हे पाहू. बहुतेक सर्व जनरल इन्शुरन्स कंपन्या टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी देऊ करतात. अशा टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीची थ्रीशोल्ड/बेस लिमिट तीस हजार ते पाच लाखांपर्यंत असते. आपण आपल्याला आवश्यक वाटेल तेवढे बेस लिमिट निवडू शकतो; मात्र बेस लिमिट कमी असेल, तर प्रीमियम जास्त पडतो. बेस लिमिटच्या वर मिळणारे इन्शुरन्स कव्हर ५० हजार ते १५ लाख इतके असू शकते. कव्हर जास्त असले, तर प्रीमियम जास्त पडतो. टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीचे बेस लिमिट पाच लाख रुपये असेल व इन्शुरन्स कव्हर १० लाख रुपये असेल, तर तीन ते साडेतीन हजार इतका वार्षिक प्रीमियम पडू शकतो. प्रीमियम विमा कंपनीनुसार कमी-अधिक असू शकतो. याउलट, १० लाख रुपये कव्हर असणारी मेडिक्लेम पॉलिसी घेतली, तर ११ ते १२ हजार इतका वार्षिक प्रीमियम पडू शकतो. पाच लाख रुपये मेडिक्लेम पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम अधिक १० लाखांच्या टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीचा प्रीमियम मिळून होणारी रक्कम ११ हजारांपेक्षा कमी असते, हे ध्यानात घेणे आवश्यक आहे.

टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी टॉप-अप व सुपर टॉप-अप या दोन प्रकारे मिळू शकते. या दोन्हींत काय फरक आहे ते आता पाहू. समजा, श्री. अशोक यांची तीन लाख रुपये कव्हर असलेली मेडिक्लेम पॉलिसी आहे आणि पाच लाख रुपये कव्हर असलेली टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी आहे. त्यांच्या हॉस्पिटलचा खर्च सहा लाख रुपये झाला, तर त्यांना तीन लाख रुपये इतका क्लेम बेस मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळेल. उर्वरित तीन लाख रुपये टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळतील; मात्र त्यांच्याकडे मेडिक्लेम पॉलिसी तीन लाख रुपये कव्हरची व सहा लाख रुपये कव्हरची सुपर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी असेल आणि एकाच वर्षात दोनदा हॉस्पिटलमध्ये राहावे लागले, पहिल्या वेळी दोन लाख रुपये इतका खर्च आला, तर त्यांना तीन लाख रुपयांच्या बेस मेडिक्लेम पॉलिसीतून दोन लाखांचा क्लेम मिळू शकेल; मात्र दुसऱ्या वेळचे बिल तीन लाख रुपये असेल, तर बेस मेडिक्लेम पॉलिसीतून शिल्लक असलेल्या एक लाख रुपयांचा क्लेम मिळू शकेल. राहिलेला दोन लाखांचा क्लेम सुपर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसीतून मिळू शकेल. क्लेम बेस कव्हरपेक्षा जास्त नसला, तर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी मिळत नाही. त्या दृष्टीने सुपर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे योग्य असते.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की आपले आर्थिक नियोजन करताना योग्य त्या कव्हरची मेडिक्लेम व सुपर टॉप-अप मेडिक्लेम पॉलिसी घेणे आवश्यक आहे. अशा पॉलिसीज घेण्याने प्रसंगी हॉस्पिटलचा खर्च जास्त झाला, तरी आर्थिक ओढाताण होणार नाही. आपण अन्य कारणासाठी ठेवलेली रक्कम काढावी लागणार नाही आणि आपले आर्थिक नियोजन बिघडणार नाही. 

- सुधाकर कुलकर्णी
(लेखक पुण्यातील सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत.)

(शेअर बाजार, तसेच म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक जोखीमपूर्ण आहे. ‘समृद्धीची वाट’ या सदराचा उद्देश वाचकांना गुंतवणुकीसंदर्भातील अशा विविध बाबींची माहिती करून देऊन दिशा दाखवणे हा आहे. कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करताना वाचकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवरच करावी. त्यासाठी ‘बाइट्स ऑफ इंडिया’ कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नसेल. वाचकांनी गुंतवणुकीसंदर्भातील आपल्या शंका, प्रश्न article@bytesofindia.com या ई-मेलवर पाठवावेत. निवडक प्रश्नांना या सदरातून उत्तरे दिली जातील. हे सदर दर शनिवारी आणि रविवारी प्रसिद्ध होते. त्यातील लेख एकत्रितरीत्या https://goo.gl/Vb1kM6 या लिंकवर उपलब्ध असतील.)
 
15 0 0
Share this article:

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email (Optional)
 
Notify me once my comment is published
Comment * Note: Comment will be published after review.
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link
 
Search